Toiminta 2009-2019

Jäsentoiminta


Yhdistyksen tarkoituksena oli pyrkiä aikaansaamaan ja vahvistamaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tähän pyrittiin järjestämällä monipuolista vapaa-ajan toimintaa, kuten illanistujaisia, kulttuuri-iltoja sekä opiskelijabileitä niin yksin kuin yhteistyössä muiden opiskelijayhdistysten kanssa.

Yhdistys pyrki myös monipuolistamaan muotoilun opiskelijoiden opintoja järjestämällä vuosittain ekskursiot Helsingin Habitare-messuille sekä Tukholman huonekalumessuille.


Edunvalvonta


Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry oli Turun ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijoiden oma paikallinen etujärjestö. Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä oli valvoa jäsentensä opiskeluun liittyviä etuja edustamalla muotoilun opiskelijoita esim. muotoilun kokouksissa sekä kehityspäivässä.

Yhdistyksessä haluttiin katsoa maailmaa muotoilun opiskelijan näkökulmasta. Muotoilun opiskeluun liittyi moneen muuhun koulutusohjelmaan verrattuna erityisiä vaatimuksia esimerkiksi tilojen ja välineistön suhteen. Yhdistys toimikin viestinviejänä opiskelijoiden ja opettajien välillä.

Yhdistyksessä osallistuttiin lukuvuosittain koulutus- ja tutkimusvastuualueen palautepäivään, missä vietiin opiskelijoiden asioita eteenpäin sekä muotoilun kehittämispäivään, missä tuotiin kuuluviin opiskelijoiden ääni muotoilun opintojen suunnitteluun. TOM ry:llä oli myös edustaja joka toinen viikko pidettävissä opettajien KT-kokouksissa. Yhdistys oli myös aktiivisesti yhteydessä muihin koulutusalayhdistyksiin. Jos TOM ry:n ääni yksin ei riittänyt, tukeuduttiin vertaisyhdistysten lisäksi TUOhon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti