Yhdistys & hallitus

Yhdistys


Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry on perustettu syksyllä 2009. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijoiden paikallisena etujärjestönä. Sen toimintaan kuuluu jäsenten yleisien ja yhteisien opiskeluun liittyvien etujen valvonta ja jäsentensä yhteistoiminnan sekä opiskeluun liittyvien yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja henkisten tavoitteiden edistäminen.

Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä aikaansaamaan ja vahvistamaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Yhdistys pitää yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin ammattikorkeakoulun sisällä.

Yhdistys pyrkii edistämään ja kehittämään Turun ammattikorkeakoulun muotoilun koulutuksen toimintaa ja sisäistä yhteistyötä.

Yhdistys järjestää koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia, juhlia, retkiä ja muuta vastaavaa vapaa-ajan toimintaa.

Yhdistyksen säännöt ovat luettavissa täällä.


Hallitus


TOM ry:n asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, jonka kaikille jäsenille avoin yhdistyksen syyskokous vuosittain valitsee. Hallituksen jäseneksi voi hakea kuka tahansa yhdistyksen jäseneksi liittynyt muotoilun opiskelija. Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.


Puheenjohtaja - Elina Johansson
Varapuheenjohtaja & sopo-kopo - Janni Inkinen
Sihteeri & rahastonhoitaja - Jaro Virta
Kansainvälisyys, tiedotus, viestintä ja visu - Noel Kipre & Sissi Tengström
Tapahtumat & jäsentoiminta - Iida Fredriksson