Yhdistys

Yhdistys


Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry perustettiin syksyllä 2009. Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia Turun ammattikorkeakoulun muotoilun opiskelijoiden paikallisena etujärjestönä. Sen toimintaan kuului jäsenten yleisien ja yhteisien opiskeluun liittyvien etujen valvonta ja jäsentensä yhteistoiminnan sekä opiskeluun liittyvien yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja henkisten tavoitteiden edistäminen.

Yhdistyksen tarkoituksena oli pyrkiä aikaansaamaan ja vahvistamaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Yhdistys piti yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin ammattikorkeakoulun sisällä.

Yhdistys pyrki edistämään ja kehittämään Turun ammattikorkeakoulun muotoilun koulutuksen toimintaa ja sisäistä yhteistyötä.

Yhdistys järjesti koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia, juhlia, retkiä ja muuta vastaavaa vapaa-ajan toimintaa.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry lopetti toimintansa syksyllä 2019.